Dzień GIS-u 2023

    Program

    Jak dojechać?

    Zgłoszenia

Co to jest GIS?

Dlaczego Dzień GIS-u?

Wystawa „200 lat kartografii leśnej”

 

Kronika Dni GIS-u

    Rok 2023

    Rok 2022

    Rok 2019

    Rok 2018

    Rok 2017

    Rok 2016

    Rok 2015

    Rok 2014

    Rok 2013

    Rok 2012

    Rok 2011

    Rok 2010

    Rok 2009

    Rok 2008

    Rok 2007

    Rok 2006

    Rok 2005

    Rok 2004

    Rok 2003

    Rok 2002

    Rok 2001

    Rok 2000

Pro Memoria Dni GIS-u

 

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2014

    Laureaci

    6-9 lata

    10-12 lat

    Wystawa prac

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2013

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac

 

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2012

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac


Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2011

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac

Materiały do pobrania

Dzień GIS-u w TV UMKCiekawe linki

Kontakt


Logo Dnia GIS-u


 

Program Dnia GIS-u 2022

16 LISTOPADA 2022

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
sala 201 – im. Prof. R. Niewiarowskiego

10:00 - 10:05

Otwarcie XXI Dnia GIS - prof. Marek Kejna - Dziekan Wydziału NoZiGP UMK w Toruniu

10:05 - 10:10

Wprowadzenie do XXI Dnia GIS (Mieczysław Kunz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10:10 - 11:00

Wykorzystanie GIS na rzecz obronności kraju na przykładzie 6SO
(mjr Łukasz Lenik, 6 Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu)

11:00 - 11:30

GIS – zastosowanie w praktyce
(Zespół Esri Polska Sp. z o.o., Warszawa)

11:30 - 11:45

przerwa

11:45 - 12:15

Voxly – Portal Informacji Przestrzennej
(Tomasz Giętkowski, Geofabryka Sp. z o.o.)

12:15 - 12:45

GIS w audycie krajobrazowym
(Izabela Budzyńska, Mirosław Skiba, KPBPPiR we Włocławku, Oddział Toruń)

12:45 - 13:15

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
(Janusz Wiśniewski, KPFOP, Toruń)

13:15 - 13.30

przerwa

13:30 - 13:55

GIS w IT – najpopularniejsze kierunki rozwoju
(Oskar Dąbrowski, EnviroSolutions Sp. z o.o.)

13:55 - 14:20

GIS w badaniach przyrodniczych
(Michał Mięsikowski, GOBIO – Usługi Przyrodnicze, Toruń)

14:20 - 14:40

System monitoringu zanieczyszczenia światłem nocnego nieba w Toruniu
(Dominika Karpińska, Mieczysław Kunz, WNoZiGP UMK w Toruniu)

14:40 - 14:55

Atlas Biegów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(Mieczysław Kunz, Paweł Dąbrowski, WNoZiGP UMK w Toruniu)

14:55 - 15.00

Zakończenie XXI Dnia GIS

 

W godzinach 10:00–13:15 odbędą się warsztaty komputerowe
„QGIS w praktyce” (laboratorium geoinformatyczne – sala 215; prowadzenie – Kamil Czarnecki i Paweł Radomski – studenci geoinformacji środowiskowej WNoZiGP UMK w Toruniu). 

Tutaj do pobrania program Dnia GIS-u 2022
w wersji do druku w formacie PDF

  

Kilka zdjęć
z ubiegłych edycji
  

     

© Jan Burdziej, Marek Larecki, Grzegorz Górniak 2023