Dzień GIS-u 2023

    Program

    Jak dojechać?

    Zgłoszenia

Co to jest GIS?

Dlaczego Dzień GIS-u?

Wystawa „200 lat kartografii leśnej”

 

Kronika Dni GIS-u

    Rok 2023

    Rok 2022

    Rok 2019

    Rok 2018

    Rok 2017

    Rok 2016

    Rok 2015

    Rok 2014

    Rok 2013

    Rok 2012

    Rok 2011

    Rok 2010

    Rok 2009

    Rok 2008

    Rok 2007

    Rok 2006

    Rok 2005

    Rok 2004

    Rok 2003

    Rok 2002

    Rok 2001

    Rok 2000

Pro Memoria Dni GIS-u

 

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2014

    Laureaci

    6-9 lata

    10-12 lat

    Wystawa prac

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2013

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac

 

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2012

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac


Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2011

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac

Materiały do pobrania

Dzień GIS-u w TV UMKCiekawe linki

Kontakt


Logo Dnia GIS-u


 

Program Dnia GIS-u 2016

16 LISTOPADA 2016

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
sala 201 – im. Prof. R. Niewiarowskiego

10:00 - 10:05

Otwarcie XVII Dnia GIS - prof. Marek Kejna - Dziekan WNoZi UMK

10:05 - 10:25

Co to jest GIS? Rozwój GEOKOMPETENCJI studentów Wydziału NoZi w świetle realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój (Mieczysław Kunz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10:25 - 11:10

GEONIS, a modern Solutions Framework providing configurable applications for the utilitie.
(Eric Straalman, Geocom Informatik AG, Zürich, Switzerland)

11:10 - 11:30

Innowacyjna platforma zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną małych i średnich przedsiębiorstw
(Jacek Andrzejewski, ASC Sp. z o.o., Toruń)

11:30 - 11:45

Przerwa (stoiska firmowe: Leica Geosystems, Bentley Systems Polska, DHI Polska, Apator Rector i Esri Polska)

11:45 - 12:15

Zastosowanie GIS w zarządzaniu ryzykiem powodziowym
(Wojciech Górski, RZGW, Gdańsk)

12:15 - 12:45

Wykorzystanie GIS przy opracowywaniu koncepcji gospodarowania wodami opadowymi w mieście Racibórz
(Marcin Kieżun, DHI Polska, Sp. z o.o. Warszawa)

12:45 - 13:15

Rozwiązania firmy Bentley Systems do analizy systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków
(Jacek Dutkiewicz, Bentley Systems Polska, Sp. z o.o., Warszawa)

13:15 - 13.30

Przerwa (stoiska firmowe: Leica Geosystems, Bentley Systems Polska, DHI Polska, Apator Rector i Esri Polska)

13:30 - 14:00

GIS jako narzędzie wsparcia w zarządzaniu siecią wodociągowo-kanalizacyjną
(Michał Laskowski, Apator Rector, Sp. z o.o., Zielona Góra)

14:00 - 14:30

GEOSECMA – profesjonalne narzędzie do zarządzania zakładem komunalnym
(Marcin Milczarek, Esri Polska Sp. z o.o., Warszawa)

14:30 - 15:00

Wykorzystanie technik teledetekcyjnych w rolnictwie precyzyjnym na podstawie zobrazowań spektralnych niskiego pułapu lotniczego
(Michał Wyczałek, Beata Ciesielska, GEOMATIC, Poznań)

15:00 - 15.15

Losowanie nagród. Dyskusja i zakończenie XVII Dnia GIS

 

   

Zwycięscy losowania nagród:
 

Oprogramowanie ArcGIS Advanced 10.3 (Esri Polska)

1.    Daniel Milczarek (III LO, Toruń),

2.    Milena Łożyńska (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

3.    Szymon Dembek (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

Geo-zestawy upominkowe Esri

1.    Joanna Siemiątkowska (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

2.    Paulina Gorzewska (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

3.    Mikołaj Nowakowski (III LO, Toruń).

4.    Sara Baron (III LO, Toruń),

5.    Marta Klepuszewska (UMK, Toruń),

6.    Natalia Ruczyńska (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

Geo-zestawy upominkowe Bentley

1.    Jakub Woźnicki (UMK, Toruń),

2.    Weronika Żurowska (III LO, Toruń),

3.    Przemysław Kujawa (UMK, Toruń),

Geo-zestawy upominkowe Leica

1.    Szymon Lewicki (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

2.    Jakub Otręba (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

3.    Marcin Gołębiewski (UMK, Toruń),

Geo-zestawy upominkowe DHI

1.    Rafał Kapitulski (LO, Nowe Miasto Lubawskie),

2.    Agata Jankowska (UMK, Toruń),

3.    Anna Bukowska (UMK, Toruń),

 

Pamiątkowe zdjęcie:
 
     

© Jan Burdziej, Marek Larecki, Grzegorz Górniak 2023