Dzień GIS-u 2023

    Program

    Jak dojechać?

    Zgłoszenia

Co to jest GIS?

Dlaczego Dzień GIS-u?

Wystawa „200 lat kartografii leśnej”

 

Kronika Dni GIS-u

    Rok 2023

    Rok 2022

    Rok 2019

    Rok 2018

    Rok 2017

    Rok 2016

    Rok 2015

    Rok 2014

    Rok 2013

    Rok 2012

    Rok 2011

    Rok 2010

    Rok 2009

    Rok 2008

    Rok 2007

    Rok 2006

    Rok 2005

    Rok 2004

    Rok 2003

    Rok 2002

    Rok 2001

    Rok 2000

Pro Memoria Dni GIS-u

 

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2014

    Laureaci

    6-9 lata

    10-12 lat

    Wystawa prac

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2013

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac

 

Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2012

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac


Konkurs Dziecięca Mapa Świata 2011

    Laureaci

    2-4 lata

    5 lat

    6 lat

    Wystawa prac

Materiały do pobrania

Dzień GIS-u w TV UMKCiekawe linki

Kontakt


Logo Dnia GIS-u 

Program Dnia GIS-u 2003

19 LISTOPADA 2003

INSTYTUT GEOGRAFII, ul. FREDRY 6/8, TORUŃ
AULA im. R. GALONA

10:00 - 10:05 Otwarcie Seminarium - Prof. Marek Zaidlewicz - Prorektor UMK
10:05 - 10:15 Słowo wstępne - Waldemar Achramowicz - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
10:15 - 10:30 Wystąpienie - Ryszard Preuss - Wiceprezes GUGiK
10:15 - 10:30 Wystąpienie - Arkadiusz Horonziak - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski
10:40 - 10:55 Zarys Centrum Badawczo-Szkoleniowego w zakresie GIS - Elżbieta Makuch - Geodeta Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego CBS w zakresie GIS przez:
Marszałka Województwa, Wojewodę, Głównego Geodetę Kraju, Rektora UMK w Toruniu, Rektora ATR w Bydgoszczy, Prezesa TARR

11:00 - 11:15 Przerwa
11:15 - 11:20 Co to jest GIS ? Idea Dnia GIS-u - Mieczysław Kunz, UMK, Toruń
11:20 - 11:40 Baza Danych Topograficznych - przedmiot i zasady udostępniania - Grzegorz Czajka, WODGiK, Włocławek
11:40 - 12:20 Wybrane, istotne aspekty z zakresu GIS w rozwoju TBD - Jacek Uchański, WPG S.A., Warszawa
12:20 - 12:35 Rozwój szerokopasmowej sieci regionalnej w województwie kujawsko-pomorskim - Krystyna Nowak, RSI, Toruń
12:35 - 12:45 MultiWizjer - rozwiązania integrujące GIS i GPS - Janusz Kwiecień, ATR, Bydgoszcz
12:45 - 13:00 Przerwa
13:00 - 13:30 Systemy Informacji Przestrzennej oparte na oprogramowaniu firmy Autodesk - Marcin Stecki, Man and Machine Software, Łódź
13:30 - 14:00 GIS - efektywne wspomaganie zarządzania zasobami wodnymi i ochrony wód - Joanna Dobrowolska, NEOKART GIS, Warszawa
14:00 - 14:30 Nowa jakość i przyszłość GIS w koncepcji produktowej ESRI - Grzegorz Głowacki, ESRI Polska, Warszawa
14:30 - 14:35 Przerwa
14:35 - 15:00 GIS dla każdego - Radosław Kucharski, Imagis Sp. z o.o., Warszawa
15:00 - 15:20 Nowe możliwości klasyfikacji obrazów przy pomocy pakietu eCognition - Marcin Borowski, Geosystems Polska, Warszawa
15:20 - 15:45 Zastosowanie GIS w zarządzaniu kryzysowym - Jan Szczygielski, GIS Group, Gdańsk
15:45 - 16:00 Dyskusja i zakończenieTutaj do pobrania program Dnia GIS-u 2003 w wersji do druku:
- w formacie PDF (258kb)


____________

Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie dla utworzenia Centrum Badawczo-Szkoleniowego GIS (CBSGIS) w województwie kujawsko-pomorskim. Tworzone CBSGIS ma stworzyć możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego opartej na nowoczesnych technologicznie metodach zarządzania związanych z zastosowaniem procesów geoinformacji (GIS-u).
Bazę materialną CBSGIS stanowić będzie wydzielony zespół nieruchomości położonych w kompleksie budynków Centrum Transferu Technologii (CTT) na terenie miasta Torunia.artykuł z "Nowości", z dnia 20.11.2003, nr 270(10184)


Galeria zdjęć

Podpisanie porozumienia

Sesja posterowa
Stoiska firmowe
Uczestnicy
Wystąpienia
 

GIS DAY 2003 na UMK w Toruniu


Podpisane porozumienieSesja posterowaStoisko firmy NEOKART GISUczestnicyMateriały do pobrania:

- prezentacja firmy Imagis pt. "GIS dla każdego" (14,3 Mb)

Więcej informacji można znaleźć na stronie firmy Imagis

     

© Jan Burdziej, Marek Larecki, Grzegorz Górniak 2023